Pulla

Maalaustyöt

Porraskäytävä Museokadulla / Oven entisöintiäEntisöinti Pulla Oy maalaa mitä vain. Toteutamme niin suuret julkisivu- ja remonttimaalaukset kuin yksityiskohtaiset koristemaalauksetkin. Palveluksessamme on kymmenen päätoimista maalaria, joista puolet koristemaalareita.

Koristemaalaus
Teemme koristemaalauksia niin vanhojen, väritutkimuksissa esillekaivettujen mallien mukaisesti kuin myös täysin uusia maaleja ja sapluunoja käyttäen. Koristemaalaustyö pystytään toteuttamaan vanhojen reseptien mukaisilla maalituotteilla tai vaihtoehtoisesti nykyaikaisilla materiaaleilla.

Remontti- ja huoltomaalaus
Pikkutarkkojen koristetöiden lisäksi toteutamme erilaisia remontti- ja huoltomaalauksia. Tyypillisiä työtehtävimme saneerauskohteissa ovat esimerkiksi seinien kuvioinnit, peiliovien sekä ikkunoiden maalinpoisto sekä kunnostusmaalaus.

Väritutkimus
Merkittävämmissä entistämiskohteissa suoritetaan usein suunnitteluvaiheessa alkuperäisväritutkimus. Selvitetään alkuperäinen värisommitelma, värikentät ja värijaotus kuten myös mahdolliset marmoroinnit, viivoitukset ja koristemaalaukset. Usein selvitetään myös eriaikaiset värikerrostumat.

Myös arkistomateriaali tutkitaan. Tarvittavat tiedot liitetään loppuraporttiin. Väritutkimustyö antaa varman lähtökohdan suunnittelijalle tehdä päätöksiä. Raportti jää arkistokappaleeksi myös talon tulevia remontteja varten.