Pulla

Mallivalmistus ja muovailu

VaakunaVielä 1950-luvulla lähes ainoa työkalu, jolla hoidettiin vanhojen talojen koristeita, oli leka. Koristeita tuhottiin ja revittiin.

Nykyään käytetään sivistyneempiä ratkaisumalleja. Vanhojen kuvien tai piirroksien mukaan voidaan suorittaa koriste- tai palautustoisintotyöt. Revittyjen koristeiden tilalle tehdään toisinnot täydentämään rakennustaiteellista kokonaisuutta.

Kipsi on muokattava materiaali. Se soveltuu perinteisen lisäksi modernien yksilöllisten muotopintojen tekemiseen - piirustuksien tai vapaamuotoisten ideasuunnitelmien mukaan.